W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI: 

Sobota: 15.00 ( Grabówka ), 17.00,

Niedziela: 7.00, 10.00, 15.30 ( II  niedziela miesiąca - chrzty - 15.00 )

W DNI POWSZEDNIE:
Godz.: Poniedziałek, Środa, Piątek - 7.00,  

Wtorek, Czwartek - 17.00

SPOWIEDŹ:
Poniedziałek-Piątek
- 30 min przed Mszą Św.
Sobota - 16.00-17.00
Niedziela i Święta - 6.30 - 7.00

Kancelaria Parafialna

poniedziałek (po Mszy św.) -         7.30 - 8.00

wtorek i czwartek (po Mszy św.) - 17.30 - 18.00

W środę, piątek oraz w sobotę i niedzielę kancelaria nie przyjmuje.

1. SPRAWY POGRZEBU,  WEZWANIE  DO  CHOREGO - o każdej porze

2. WSZELKIE DOKU­MENTY KANCELARYJNE ZAŁATWIAMY OSOBIŚCIE.  

3. SPISANIE  PROTOKOŁU  PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO - termin i godzina do ustalenia z kapłanem 

 

 

Adres:
ul. Pogrzebieńska 2
44-360 Lubomia
tel. 32 451 62 11 ,

e-mail: lubomia@katowicka.pl

Numer konta:
18 8469 0009 0012 5224 2000 0001 dopisek : darowizna na cele kultu religijnego

Regulamin cmentarza

REGULAMIN CMENTARZY

W LUBOMI    

 Cmentarz służy do grzebania ciał zmarłych. Jest też miejscem modlitwy, pamięci i czci zmarłych oraz zadumy nad życiem i wiecznością.

 § Zarząd Cmentarza

1. Parafia świętej Marii Magdaleny w Lubomi jest właścicielem cmentarza „starego” i przy kościele oraz administratorem cmentarza „na górce”.

2. Cmentarzami zarządza Proboszcz parafii świętej Marii Magdaleny w Lubomi, wykonujący wszelkie zadania wynikające z obowiązujących aktów prawnych dotyczących cmentarzy i chowania zmarłych, zgodnie z przepisami prawa państwowego i kanonicznego.

3. Wszelkie formalności związane z pogrzebem i rezerwacją miejsc grobowych dokonywane są w Kancelarii Parafialnej przy ul Pogrzebieńskiej 2 ( tel. 32 456 211 )

3. Funkcję grabarza na cmentarzach pełni Ryszard Glenc.

§ Utrzymanie grobu

1. Osoba przez opłatę rezerwacyjną nie nabiera prawa własności miejsca grobowego, lecz staje się jedynie jego użytkownikiem na pewien czas ( zwykle 20 lat ) według zasad ustalonych w niniejszym regulaminie.

2. Każdy grób powinien być czytelnie oznakowany, tj. posiadać umieszczoną w czytelnym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej oraz datą jej zgonu.

3. Grób może być użyty ponownie jako miejsce pochówku po 20 latach od daty pogrzebu. ( Dz.U.1972 nr47, poz.298, art.7, ust.1 i 2 )

4. Jeżeli po 20 latach użytkownik nie przedłuży rezerwacji grobu, to urząd parafialny traktuje to jako rezygnację z dalszego użytkowania tego miejsca pochówku.

5. Rodzina zmarłego jest zobowiązana do stałej troski o stan i godny wygląd grobu, nagrobka oraz bezpośredniego obejścia; to samo dotyczy miejsc rezerwowanych. Wszelkie śmieci, pozostałości po wieńcach, kwiatach, zniczach winny być niezwłocznie usuwane z grobów przez ich użytkowników i składane na miejscu do tego przeznaczonym.

§ Prace na cmentarzu

1. Na ustawienie nagrobka czy pomnika na miejscu pochówku należy uzyskać zezwolenie od proboszcza parafii. Wszelkie nagrobki, obramowania i pomniki nie mogą przekroczyć u podstawy  następujących wymiarów:

   - grób pojedynczy 190 x 90 cm,

   - grób podwójny 190 x 180 cm.

2. Kamieniarz ma prawo wykonywać na cmentarzu swoje prace tylko wtedy, gdy posiada zezwolenie. Do wykonania prac kamieniarskich systemem gospodarczym trzeba mieć podobną zgodę.

3. Jakiekolwiek prace przy grobie należy wykonywać tak, by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobach. Wszelkie pozostałości (drewniane skrzynki, elementy kamienne, ziemia) winne być niezwłocznie wywiezione z cmentarza przez wykonawcę, a inwestor jest za to odpowiedzialny.

4. Za szkody wynikłe z niesolidnego wykonania robót oraz za dopuszczenie do powstania szkód z powodu złego stanu pomnika odpowiedzialna jest rodzina opiekująca się grobem.

5. Zarząd cmentarza nie odpowiada za straty spowodowane dewastacją i umyślnym zniszczeniem grobu.

6. Nie wolno wprowadzać psów na teren cmentarza, zabrania się też palenia papierosów, picia alkoholu i zabaw na cmentarzu.

7. Zabrania się samowolnego usuwania i sadzenia drzew czy krzewów na cmentarzu, stawiania ławek czy małej architektury.

§ Postanowienia końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa kanonicznego oraz normy prawa polskiego.

2. Parafia oświadcza, że nie jest związana z żadną firmą pogrzebową, stąd istnieje pełna dowolność w wyborze zakładu świadczącego usługi pogrzebowe.

 

 

 

 


Zdjęcia

BOŻE CIAŁO 2024

BOŻE CIAŁO 2021

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
165 0.11120200157166