Porządek nabożeństw

25.01 – 01.02.2015

 

 

NIEDZIELA  – 25.01.2015  III Niedziela Zwykła

    7.30

Za ++ Zofię Cieśla, męża Waleriana, dziadków Jadwigę i Wincentego Pytlik oraz Emilię i Karola Cieśla.

    8.45

Grabówka:Za ++ Wiktora Ullman – w 7. rocz. śm., żonę Bernadetę, syna Eugeniusza, rodziców, teściów oraz ++ z rodzin Ullman – Wieczorek.

  10.00

Za ++ Elżbietę i Edmunda Moric, dziadków Karola i Emilię Moric, Franciszka Kochanek i 2 żony – Annę i Alojzję, teścia Rudolfa Szulc, dziadków Józefa i Franciszkę Szulc oraz ++ z pokrew. Moric - Szulc – Kochanek

  15.30

Za ++ Antoniego Bizoń, rodziców, rodzeństwo, teściów Serafina i Helenę Pieła oraz Agnieszkę Depta, rodziców, rodzeństwo i teścia Leona.

PONIEDZIAŁEK  – 26.01.2015

    7.00

1.Za ++ Franciszkę i Emila Matuszek, syna Engelberta, zięciów Stanisława i Norberta oraz dziadków i d.w.c.

2.Za ++ 3 siostry i 3 braci z rodziny Szyra oraz ++ rodziców.

WTOREK  –  27.01.2015

  17.00

1.Za ++ Pawła Sekuła, żonę Monikę, rodziców z 2 stron, 4 zięciów, synową, wnuka Damiana oraz Jadwigę Han.

2.Za ++ z ul. Asnyka.

ŚRODA  –  28.01.2015

   7.00

1.Za ++ Leona Szymeczek, rodziców Jadwigę i Adolfa, teściów Gertrudę i Augusta Kin, syna Rajnholda, zięcia Grzegorza Jędrosek oraz ++ z pokrew. Matuszek - Elsner.

2.Za ++ rodziców Elżbietę i Pawła Bizoń, syna Tadeusza, teściów Martę i Alojzego Adamczyk oraz męża Franciszka Adamczyk.

CZWARTEK  –  29.01.2015

  17.00

1.Do Bożej Op. przez wstaw. MB Jasnogórskiej w int. rodziny Tomanek z prośbą o Boże błog.

2.Za + Władysława Pytlik – w 8. rocz. śm. oraz ++ rodziców z 2 stron.

PIĄTEK  –  30.01.2015

    7.00

1.Za ++ Huberta Matuszek – w 7. rocz. śm., żonę Helenę, rodziców, rodzeństwo z 2 stron oraz szwagra i szwagierki i ++ z pokrew.

2.Za + Elżbietę Biela – wspom. ur. oraz ++ rodziców, teściów i szwagierkę Renatę.

SOBOTA  – 31.01.2015

  17.00

1.Za + Leona Szymeczek –  wspom. 70. rocz. ur.

2.Za + Mariana Machecki oraz ++ rodziców i dziadków.

NIEDZIELA  – 01.02.2015 – IV Niedziela Zwykła

    7.30

Za + Stanisława Ciuberek.

    8.45

Grabówka:Za ++ Karola Szymiczek, żonę , 2 córki, 2 synów i 3 zięciów.

  10.00

Za ++ Annę Langer – wspom. ur., męża Wilhelma, rodziców Franciszkę i Alberta Tkocz, teściów Marię i Wilhelma Langer oraz ++ z pokrew.

  15.30

Za ++ Anielę Kura, męża Eryka, rodziców z 2 stron, Annę Adamczyk oraz ++ z rodziny Widenka i d.w.c.

 

 

„Aby być w pokoju z Bogiem i z bliźnim, trzeba najpierw być w pokoju z samym sobą.”

św. Jan Bosko