W NIEDZIELĘ I UROCZYSTOŚCI:
Godz.: Sobota: 17.00, Niedziela: 7.30, 8.45 (Grabówka), 10.00, 15.30

W DNI POWSZEDNIE:
Godz.: Poniedziałek, Środa, Piątek - 7.00,
            Wtorek, Czwartek - 17.00

SPOWIEDŹ:
Poniedziałek-Piątek
- 30 min przed Mszą Św.
Sobota - 16.00-17.00
Niedziela i Święta - 7.00-7.30 

Od Poniedziałku do Piątku: przez 30 min po Mszy Św.

Adres:
ul. Pogrzebieńska 2
44-360 Lubomia
tel. 32 451 62 11 , 510 646 682

e-mail:

Numer konta:
18 8469 0009 0012 5224 2000 0001 dopisek : darowizna na cele kultu religijnego

9 maja 2019

AKT ZAWIERZENIA

Sub Tuum Praesidium

Akt zawierzenia wspólnoty Kościoła katowickiego Matce Bożej z Lourdes wypowiedziany przez Metropolitę Katowickiego w Grocie Objawień w Lourdes

Pod Twoją obronę

uciekamy się,

Święta Boża Rodzicielko…

Matko Niepokalana! Uzdrowienie chorych!

Matko ludzi chorych i cierpiących! Ty, która znasz ich cierpienia i nadzieje, usłysz naszą modlitwę, przybądź na ratunek Twoim dzieciom w potrzebie. Tutaj, w Lourdes, ponawiamy tę modlitwę, którą z upodobaniem zanoszą do Ciebie wierni na całym świecie… Sub Tuum Praesidium…

W godzinie Eucharystii, na pielgrzymim szlaku, wzywamy Ciebie z sercem przepełnionym wdzięcznością za dar wspólnego z Tobą pielgrzymowania do Lourdes! Matko nasza! Tu, na francuskiej ziemi, chcemy Ci raz jeszcze powierzyć nasz lokalny Kościół – wspólnotę uczniów Twojego Syna i wraz z nimi wyśpiewać hymn Magnificat.

Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona,

O Pani nasza,

Orędowniczko nasza,

Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza…

Zawierzamy Tobie naszą archidiecezję – lokalny Kościół, który przygotowuje się do jubileuszu 100-lecia istnienia. U swego Syna wypraszałaś dla nas świątobliwych biskupów i prezbiterów, siostry i braci wiernych ewangelicznym radom ubóstwa, posłuszeństwa i czystości, święte matki i świętych ojców, gorliwych wiernych świeckich. Jesteśmy dumni z latorośli diecezjalnego drzewa, które wydało dojrzałe owoce świętości i wydaje owoce wierności i stałości, wzbogacając glebę naszych serc i przygotowując je na przyjęcie łaski. Bądź nam – w pracy nad naszą wiarą – Wspomożeniem wiernych,

Gwiazdą nowej ewangelizacji i Jutrzenką zbawienia! W czasie realizacji postanowień II Synodu naszego Kościoła wspieraj nas w słuchaniu Ducha Świętego i ucz wypowiadania pełnego pokory słowa „Fiat” – niech się stanie – niech się pełni wola Boża – nie nasza. Niech dzieje się historia zabawienia człowieka i ludzkości!

Niepokalana Dziewico, Panno z Lourdes!

Twej opiece zawierzamy dzieci i młodzież. Uproś dla nich łaskę czystych serc, wolnych od zepsucia grzechem i zgorszenia. Niech ich udziałem stanie się oglądanie Boga twarzą w twarz, według Chrystusowego błogosławieństwa.

Królowo rodzin!

Matko Nieustającej Pomocy, Wspomożenie wiernych!

Czysta Małżonko Józefa i Matko Bożego Syna, która służyłaś im obu, niosąc zmęczonym swą pomoc i ulgę w codziennych troskach. Ty, której nieobce były trudy, obawy i ubóstwo, wysłuchaj ludzi znękanych, którzy proszą o Twoją pomoc. Weź nas pod płaszcz Twojej opieki! Przyjdź ze skuteczną pomocą wszystkim rodzinom, a zwłaszcza rodzinom:

wielodzietnym, z utęsknieniem oczekującym potomstwa, adopcyjnym i zastępczym, ubogim, dotkniętym rozmaitymi nieszczęściami, rozdzielonym emigracją, zagrożonym rozbiciem.

Niech zawsze czują ciepło Twej dyskretnej obecności, macierzyńską czułość i troskę. Ustrzeż wszystkie wspólnoty życia i miłości przed nienawiścią, brakiem pracy i nadziei na przyszłość. Niech pod Twym przewodnictwem rodziny naszej archidiecezji będą domowymi Kościołami – zjednoczonymi z Bogiem – i szkołami bezinteresownej służby bliźnim.

Królowo różańca świętego, Najświętsza Panno w Lourdes objawiona, zasłuchana w słowo Boże, wpatrzona wiarą i miłością w swego Syna!

Naucz nas rozważać w sercu tajemnice Bożej miłości objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielanej nam w Kościele. Wspieraj katechetów, którzy w szkole i w parafii ofiarnie katechizują, nie zrażając się trudnościami, i ukazują światło Prawdy. Wskaż nam wszystkim drogę modlitwy, prowadzącej do kontemplacji Bożej Obecności. Bądź szczególną Nauczycielką dla powołanych do kapłaństwa: alumnów naszego Śląskiego Seminarium Duchownego w Katowicach. Pomagaj im każdego dnia wypływać na głębię duchowej przyjaźni z Chrystusem, by odważnie szli za Jego głosem, dokądkolwiek ich pośle.

Nie opuszczaj też tych, którzy wybrali samotne życie w świecie. Niech czas ich pielgrzymowania wypełni miłość, bezinteresowna służba bliźnim, rodzinom i lokalnym społecznościom. Niech czują się w nich kochani i szanowani. Wspieraj wdowy i wdowców, opłakujących swoich bliskich; otrzyj ich łzy i daj im łaskę gotowości służenia Twojemu Kościołowi modlitwą i samarytańska posługą.

Matko Jezusa Chrystusa Najwyższego i Jedynego Kapłana!

Służebnico Słowa i Pierwsza Uczennico Chrystusa!

Zawierzamy Tobie wszystkich kapłanów pracujących w naszej archidiecezji oraz tych, którzy posłuszni poleceniu Pana żniwa poszli z Dobrą Nowiną do serc czekających na Ewangelię i są prawdziwym fidei donum darem wiary katowickiego Kościoła! Twojej macierzyńskiej opiece polecamy kapłanów pracujących wśród Polaków, gdziekolwiek są! Nade wszystko wspieraj tych umęczonych codzienną pracą, prawych i zawsze wiernych Twojemu Synowi. Gwiazdo ewangelizacji! Przygarniaj ich wszystkich, wspomagaj w życiu i posłudze!

Bolesna Królowo, Lekarko chorych!

Ty wiesz, czym jest cierpienie – ów miecz boleści, przeszywający Twe serce. W Twoje matczyne dłonie składamy wszystkich chorych i osoby w podeszłym wieku. Niech znajdą ulgę w cierpieniu i umocnienie w dolegliwościach związanych z upływem lat i sił. Niech znajdą pomoc i zrozumienie. Niech służba zdrowia – zdrowa w strukturach i systemie finansowania – okazuje im zawsze samarytańskie oblicze!

Matko Pocieszenia, Niepokalany wzorze wiary!

Uchroń samotnych, smutnych, wątpiących, załamanych na duchu, zrozpaczonych i dotkniętych depresją od pokusy rezygnacji i ucieczki w nicość. Bądź w ich ciemnościach Światłem, Bożą Latarnią prowadzącą do odkrycia sensu życia, a kiedyś do portu zbawienia.

Najświętsza Panno, uzdrawiające źródło wskazująca, Najświętsza Panno, potwierdzająca swe Niepokalane Poczęcie!

Z Synem swoim nas pojednaj,

Swojemu Synowi nas polecaj,

Swojemu Synowi – Najmilszemu – nas oddawaj…

Podczas pielgrzymowania patrzymy także w przyszłość Kościoła, znaczoną nadzieją na nadejście nowego nieba i ziemi nowej. Prosimy Cię, ucz nas, Maryjo, cierpliwego budowania Królestwa Twojego Syna, siania ewangelicznego ziarna w glebę serc przyszłych pokoleń. Wstąp w nasze miasta i wsie, w osiedla zdegradowane i strzeżone, w nasze wspólnoty parafialne, wspólnoty ruchów i stowarzyszeń! Pozostań z nami i dla nas obrazem Kościoła, Nieskalanej Oblubienicy Boga, czuwającej i oczekującej na Jego ostateczne przyjście.

Ucieczko grzeszników! Niepokalane źródło Bożej miłości!

Zgromadzeni w Twoim sanktuarium czujemy, jak ponownie i usilnie prosisz nas głosem św. Bernadetty, w 140. rocznicę jej śmierci, byśmy przyjęli wezwanie do pokuty, do nawrócenia, do modlitwy. Świadomi naszych grzechów, zaniedbań i niewierności, pragniemy czynić pokutę, o którą tak bardzo prosisz. Niech wizja sądu i powtórnego przyjścia Chrystusa nas nie przeraża, lecz pobudza do pogłębiania wiary, nadziei i miłości, aby Pan dziejów, kiedy powróci, zastał nas czuwających i z płonącą lampą w ręce.

Niepokalany znaku naszego zbawienia,

Niepokalana radości ufających Tobie,

Niepokalana drogo do Jezusa wiodąca,

Niepokalana Dziewico wolna od grzechu pierworodnego,

Niepokalana bramo niebios!

Przyjmij dziś naszą obecność i modlitwę w intencji wszystkich diecezjan, także tych, którzy tu zgromadzić się nie mogli.

Maryjo, Najświętsza Panno z Lourdes, uproś nam wszystkim mocy Bożego Ducha…

Powierzam Twemu Niepokalanemu Sercu, Twej macierzyńskiej miłości każdą i każdego z nas.

Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami!

Prowadź nas, Maryjo, po drogach czasu na spotkanie z Jednorodzonym Synem Twoim, który z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym króluje przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Pod Twoją obronę…

                                          † Wiktor Skworc 

                     ARCYBISKUP METROPOLITA KATOWICKI

Katowice–Lourdes, 9 maja 2019 r.

 

 

4

Admin


Zdjęcia

WRZEŚNIOWE NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE

wniebowzięcie

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
159 0.17244791984558