Aktualności

„Jestem Człowiekiem”

 

W przedsionku naszego kościoła umieszczony jest pierwszy z serii czternastu plakatów przedstawiających w ciekawy sposób rozwój człowieka – od chwili poczęcia do momentu narodzin. Wystawa stworzona przez młodych - dla młodych, ale nie tylko. Wchodząc do świątyni warto zwrócić na nią uwagę!  Osoby zainteresowane obroną życia nienarodzonych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej dlazycia.info

"Pojawił" się następny plakat - zwróćcie uwagę na to jak szybko niewinny człowiek się rozwija!

W zakładce Parafia/Odeszli do wieczności jest informacja o naszych zmarłych. Pamiętajmy o Nich w modlitwach.

Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Nasz spółdzielczy bohater”


Gminny Ośrodek Kultury w Lubomi organizuje drugą edycję Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Nasz spółdzielczy bohater”. Zapraszamy do udziału wszystkich uczniów a szczególnie tych, którzy związani są ze spółdzielczością uczniowską. Celem naszego konkursu jest promowanie wśród młodzieży ideałów spółdzielczości wynikających z chrześcijańskiej miłości bliźniego – współpracy, solidarności, samoorganizacji, działalności społeczno-gospodarczej opartej na zasadach etycznych.
W tym roku obchodzimy 1050-lecie Chrztu Polski chcielibyśmy więc poprzez ten konkurs przypomnieć wielkie postaci polskiego oraz międzynarodowego ruchu spółdzielczego, które w swojej działalności kierowały się ideałami chrześcijańskimi.

Tegoroczna edycja konkursu jest powiązana z obchodami Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Wystawa konkursowych prac plastycznych zostanie zaprezentowana gościom z zagranicy, którzy przyjadą do Polski, by uczestniczyć w spotkaniu z Papieżem Franciszkiem. Będzie to okazja do promocji ideałów spółdzielczych wśród młodych ludzi zgodnie z wezwaniem Ojca Świętego Franciszka: „Ekonomia uczciwości musi być popierana!”.

 

Papież Franciszek w swoim nauczaniu wielokrotnie wypowiadał się pozytywnie na temat spółdzielczości i jej doniosłej roli w społeczeństwie, jest więc nazywany „Spółdzielczym papieżem”. Zachęcamy uczestników konkursu do wykonywania prac związanych z nauczaniem społecznym Ojca Świętego Franciszka a także świętego Jana Pawła II, autora encykliki Laborem exercens „O pracy ludzkiej” i inicjatora Światowych Dni Młodzieży.
 

Prosimy o nadsyłanie prac fotograficznych i plastycznych w czerwcu, by można było je zaprezentować w lipcu na wystawie odbywającej się w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży.
 

Więcej informacji o zasadach konkursu zawiera regulamin.

Regulamin Konkursu Plastycznego.pdf
Dokument PDF [185.7 KB]

W zakładce Parafia/Boże Ciało znajduje się harmonogram procesji na lata 2016 - 2026. Zachęcamy do zapoznania się z w/w informacją.

Uwaga! Informacje o I Drodze Krzyżowej ulicami naszej parafii, Triduum Paschalnym zostały przeniesione do zakładki Archiwum/03.2016. Do tego miejsca (przyporządkowane do poszczególnych miesięcy) będą przenoszone informacje archiwalne.

Narodowa Pielgrzymka do Rzymu

 

 

Zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu Polski, jesienią br. zaplanowano Narodową Pielgrzymkę do Rzymu pod hasłem „Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Wydarzenie to, przygotowane dla polskich diecezji, wpisuje się w obchody 1050-lecia Chrztu Polski i Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Wiernych archidiecezji katowickiej zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania do Wiecznego Miasta w dniach 19.10.2016 - 23.10.2016. Udział w tej pielgrzymce zapowiedział Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc

Program pielgrzymki obejmuje:

 1. udział w Mszach św. w bazylikach: św. Piotra z udziałem Episkopatu Polski (w niedzielę),  Santa Maria Maggiore, Jana na Lateranie oraz Pawła za Murami;
 2. audiencję Polaków z ojcem świętym Franciszkiem w auli Pawła VI;
 3. udział w niedzielnej modlitwie „Anioł Pański”;
 4. zwiedzanie Rzymu starożytnego, chrześcijańskiego, renesansowego i barokowego („Schody Hiszpańskie”, fontanna di Trevi, Koloseum, Forum Romanum, Piazza Navona, Panteon, Plac Wenecki), katakumb św. Kaliksta.

 

Cena pielgrzymki wynosi 3049 zł i obejmuje:

 • przelot samolotem na trasie Katowice - Rzym - Katowice liniami charterowymi,
 • 4 noclegi w hotelach 4* lub 3* w Rzymie (pokoje 2-osobowe z łazienkami),
 • 4 śniadania,
 • 4 obiadokolacje,
 • transfery oraz przejazdy autokarem,
 • zestawy tour-guide,
 • opiekę pilota/przewodnika,
 • bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,
 • ubezpieczenie KL, NNW.

 

Szczegółowych informacji nt. w/w oferty udziela:

Biuro Podróży PL TRAVEL

ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice

www.pltravel.pl; biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl

Stanisław Rasiński

tel. kom. 662 097 959 lub 694 980  161

05.04.2016 r. - renowacja figury Matki Boskiej i Krzyża

Dziś rozpoczęły się prace związane z renowacją figury Matki Boskiej i Krzyża na placu kościelnym. Stare powłoki zostaną zdrapane, podłoże wyczyszczone, zagruntowane i zostanie naniesiona nowa warstwa farby.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą

 

04.04.2016

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania

Co to jest duchowa adopcja?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

 

Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postawieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, koronki...).

 

Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.

   

Jakie są owoce duchowej adopcji?

Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane grzechem aborcji. Pozwala matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania pogłębia sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie.

  

Kto może podejmować duchową adopcję?

Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.

 

Ile razy można podjąć duchową adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

 

Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.

 

Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

 

Czy wiemy jakiej narodowości będzie dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg  jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.

 

Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

 

Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.

 

Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

 

W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.

 

Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (ja, ....................) postanawiam mocno i przyrzekam, że od dnia .................... w Święto / Uroczystość .................... biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

 

Postanawiam:

odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca
przyjąć nadto (nieobowiązkowo) postanowienia:

....................

....................

....................

 

Przeczytaj więcej na http://www.duchowa-adopcja.pl/

Miejsce przewodniczenia liturgii dla celebransa

W naszym kościele, pojawił się w prezbiterium dodatkowy "mebel", którym jest pulpit ustawiony tuż przed krzesłem przewodniczącego liturgii. Aby poznać rolę i powód wprowadzenia dodatkowego pulpitu w przestrzeń prezbiterium trzeba sięgnąć do zbioru przepisów i norm dotyczących sprawowania Eucharystii, czyli Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego.

W rozdziale V w pkt. 310 przeczytamy, że w prezbiterium obok ołtarza i ambony powinno znajdować się miejsce przewodniczenia liturgii dla celebransa (księdza przewodniczącego liturgii). Wynika to z faktu, że każdy uczestnik zgromadzenia liturgicznego ma swoje miejsce i dokładnie sprecyzowane zadania w czasie Eucharystii. Miejsce przewodniczenia powinno uwydatniać funkcję celebransa jako przewodniczącego zgromadzeniu i kierującego modlitwą. Jednocześnie Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego  jasno określa rolę tego miejsca we Mszy świętej:

 • rozpoczęcie i zakończenie celebracji (pkt. 124, 165),
 • wprowadzenie i zakończenie modlitwy wiernych (pkt. 138),
 • możliwość głoszenia homilii (pkt. 136).

  Czytaj więcej 

14.03.2016 r.

Dziś rozpoczęły się prace związane z wyłożeniem kostki betonowej na placu parafialnym. Na początek rozpoczęły się roboty związane z utwardzeniem części dojazdu do budynku Domu Katechetycznego i probostwa.

Wszyscy ci, którzy korzystają z Domu Katechetycznego wiedzą, jak inwestycja ta jest konieczna

Utwardzony wjazd do Domu Katechetycznego i probostwa

Układanie obrzeży trawnikowych i kostki brukowej

W zakładce Do posłuchania są linki do stron z zapisem piosenek w nurcie chrześcijańskim - posłuchajcie bo warto!  Tego nie usłyszycie w "głównych mediach".