Aktualności

Prymicje

W zakładce Parafia/Prymicje umieszczone zostały zdjęcia z uroczystości prymicyjnych i Mszy św. sprawowanej przez ks. Szymona.

Spotkanie Regionalne III Zakonu św. Franciszka

Sobota – 24.06.2017r.

 

  • Godz. 9.00 -  Nabożeństwo Uwielbienia Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi połączone z modlitwą różańcową za nawrócenie grzeszników oraz w intencji pokoju na świecie.
  • Godz. 10.00 - Msza św. za zmarłych z III zakonu.

 

Zmarli z Lubomi członkowie Trzeciego Zakonu świętego Franciszka

 

1. Magdalena Pacholska

2. Marcelina Pieczka

3. Teresa Cichy      

4. Franciszka Miechówka

5. Franciszka Staniczek

6. Genowefa Werner

7. Helena Komarek

8. Anna Kocjan

10. Maria Jęczmionka

11. Maria Łopacz

12. Maria Werner

13. Marta Mrozek

14. Rozalia Wycisk

15. Edeltrauta Chłapek

16. Teresa Pieła

17. Waleska Zbrojanka

18. Ludwina Baron

Częstochowa 2017

XXIX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę odbędzie się w terminie od 24 do 28 lipca, zaś XII Pielgrzymka Rowerowa wyruszy w dniu 27 lipca. Zapisy przyjmowane są od 18 czerwca do 16 lipca - na pieszą pielgrzymkę u państwa Korzonek, a na rowerową u państwa Klimek. Zachęcamy do udziału w pielgrzymce.

 

Szczegółowe informacje o pielgrzymce rowerowej umieszczone są w zakładce Parafia/Informator

Modlitwy Róż Różańcowych i Wspólnot Parafialnych

 

 

W zakładce Nabożeństwa umieszczona jest informacja o terminach modlitw Róż Różańcowych i Wspólnot Parafialnych. Wszystkich chętnych zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Nowa zakrystia

I Komunia Św.

Dzisiaj w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Na Mszy św. o godz. 10.00 po raz pierwszy do Stołu Pańskiego przystąpiło 40 dzieci. 

 

Dziękujemy wszytkim którzy przygotowali dekoracje i przyczynili się do uświetnienia uroczystości.

Dekret

D E K R E T

 

 

Działając po myśli kanonu 536 KPK

 

oraz Statutu parafialnej rady duszpasterskiej w Archidiecezji Katowickiej, zarządzam przeprowadzenie wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w parafiach Archidiecezji Katowickiej

 

na kolejną pięcioletnią kadencję.

 

Przy organizacji wyborów należy kierować się dyspozycjami zawartymi w Zasadach wyborów parafialnych rad duszpasterskich w archidiecezji katowickiej.

 

Należy także zastosować terminarz dołączony przez kancelarię Kurii Metropolitalnej, w którym określone są poszczególne etapy procedury wyborczej.

 

Wyrażam nadzieję, że kolejne wybory do rad duszpasterskich przysłużą się do ożywienia wspólnot parafialnych i pozwolą duszpasterzom pozyskać dobrych doradców i współpracowników, chętnie uczestniczących w ich trosce duszpasterskiej.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

 

 

 

Ks. Jan Smolec

† Wiktor Skworc

Kanclerz

Arcybiskup Metropolita

Kurii Metropolitalnej

Katowicki

Katowice, 3 kwietnia 2017 r.

 

 

 

 

Terminarz wyborów do parafialnych rad duszpasterskich w Archidiecezji Katowickiej

 

  1. Ogłoszenie i rozpoczęcie procesu zgłaszania kandydatów: 21 V
  2. Informacja o kandydatach i udostępnienie list wyborczych: 11 VI
  3. Wybory: 18 VI
  4. Ogłoszenie składu rady: 25 VI

 

 

ZMARTWYCHWSTANIE

O godzinie 20.00 rozpoczęła się Msza święta Wigilii Paschalnej - z poświęceniem ognia, Paschału i wody, odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych oraz procesją Rezurekcyjną na zakończenie Mszy św.

 

Wszystkie ołtarze w naszej świątyni zostały ozdobione kwiatami, na krzyż została nałożona stuła a obok Grobu Pańskiego pojawiła się figura Chrystusa Zmartwychwstałego.

Wielka Sobota - święcenie pokarmów wielkanocnych

W Wielką Sobotę o godz. 14:00 i 15:00 odbyło się święcenie pokarmów wielkanocnych w naszej świątyni. Modlitwa i błogosławienie pokarmów znane jest już w Starym Testamencie, czynił to także Jezus: „On tymczasem wziął pięć chlebów i dwie ryby, podniósł wzrok ku niebu, pobłogosławił je, połamał i dawał uczniom, aby rozdawali ludziom” (Łk 9, 16). Każde błogosławieństwo pokarmów jest uwielbieniem Boga i modlitwą o Jego dary.

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej

Wielki Czwartek - Msza św. Wieczerzy Pańskiej

Wieczorem 13 kwietnia w naszym kościele parafialny Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy Triduum Paschalne.

 

Msza św. ma charakter bardzo uroczysty. Jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa służebnego. Ostania Wieczerza, którą Jezus spożywał z apostołami, była tradycyjną ucztą paschalną, przypominającą wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej. Wszystkie gesty i słowa Jezusa, błogosławieństwo chleba i wina nawiązują do żydowskiej tradycji.

 

Jednak Chrystus nadał tej uczcie nowy sens. Mówiąc, że poświęcony chleb jest Jego Ciałem, a wino Krwią, ustanowił Eucharystię. Równocześnie nakazał apostołom: "To czyńcie na Moją pamiątkę". Tradycja upatruje w tych słowach ustanowienie służebnego kapłaństwa, szczególne włączenie apostołów i ich następców w jedyne kapłaństwo Chrystusa.

 

Po Mszy św. ruszyła procesja do ciemnicy. Tam rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest pusty ołtarz - centralne miejsce świątyni. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób.

II Droga Krzyżowa ulicami Parafii

II Droga Krzyżowa ulicami naszej Parafii

Drodzy Parafianie!

Czciciele umęczonego, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego

naszego Pana Jezusa Chrystusa!

 Już drugi raz będziemy mieli okazję przejść Drogą Krzyżową ulicami naszej miejscowości. I tak jak w zeszłym roku tak i teraz wyruszymy z  kościoła parafialnego do kaplicy na Grabówce.
(planowano odwrotnie, ale ten dzień jest Pierwszym Piątkiem  z wieczorną Mszą św.)

 

Poprzez wspólne rozważanie tajemnicy męki naszego Pana, Jezusa Chrystusa, chcemy podziękować Bogu za łaskę odkupienia, a jednocześnie przeprosić za to wszystko, co nas od Niego oddala. Udział w tym nabożeństwie będzie też formą publicznego wyznania naszej wiary.

 

Zapraszamy zatem do udziału w Drodze Krzyżowej w piątek, 7 kwietnia.  Rozpoczniemy ją o godz. 17.30 w Kościele parafialnym a zakończymy w kaplicy na Grabówce.  W tym dniu zapraszamy już na Mszę św. o godz. 17.00

 

Serdecznie prosimy, by w tę modlitwę zaangażowali się mieszkańcy całej Lubomi i Grabówki - ludzie wszystkich stanów, grup zawodowych i społecznych, dzieci i młodzież. Krzyż między poszczególnymi stacjami Drogi Krzyżowej niech będzie niesiony przez wspólnoty pracujące i działające na terenie naszej parafii.

 

STACJA

GRUPA

MIEJSCE

WSTĘP

 

KOŚCIÓŁ

 z kościoła do I

CARITAS

Krzyż przed kościołem

do II

KATECHEZA DOROSŁYCH

Krzyż w centrum wsi

do III

WSPÓLNOTA MATEK

most nad potokiem

do IV

RODZICE DZIECI KOMUNIJNYCH

Kaplica św. Jana

do V

RÓŻANIEC RODZICÓW ZA DZIECI

skrzyżowanie z ul. Parkową

do VI

GRUPA MŁODZIEŻOWA

okolice domu p. Adamczyk

do VII

NOCNI ADORATORZY

okolice domu p. Kłobuch

do VIII

MINISTRANCI

okolice domu p. Fibic

do IX

ŻYWY  RÓŻANIEC

okolice domu p. Adamczyk

do X

DZIECI MARYI / KOŁO MISYJNE

okolice domu p. Strzelczyk

do XI

RADA PARAFIALNA

Pomnik św. Jana

do XII

KANDYDACI DO BIERZMOWANIA

narożnik spichlerza

do XIII

III ZAKON ŚW. FRANCISZKA

wjazd do WDK

do XIV

GÓRNICY

Krzyż przy kaplicy

ZAKOŃCZENIE

 

KAPLICA

 

Zabierzmy ze sobą świece, lampiony, które będą znakiem czuwania i oczekiwania na spotkanie z Chrystusem Zmartwychwstałym.

DLA JEGO BOLESNEJ MĘKI, MIEJ MIŁOSIERDZIE DLA NAS I ŚWIATA CAŁEGO.

Zaproszenie do Turzy Śl.

 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Turzy Śl. zaprasza wszystkich wiernych na uroczystości w

100 rocznicę objawień fatimskich. Szczegółowy plan uroczystości – odpustów, dni chorych, nocy pokuty i wynagradzania za grzechy znajduje się w zakładce Parafia/Informator/Turza Śl.

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

W sobotę 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to dzień modlitw w intencji dzieci poczętych, a nienarodzonych. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 17.00 będzie można przystąpić do dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczegółowe informacje znajdują się w  zakładce Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego    

Pielgrzymka - Fatima

FATIMA – SANTIAGO de COMPOSTELA
18.08 - 26.08.2017r.

 

1 dzień                   wyjazd z miejsca zbiórki Parafia       

przejazd na lotnisko

przelot samolotem  do Lizbony 

                               nocleg w hotelu w Fatimie         

 

2 dzień                  śniadanie

FATIMA – miejsce objawień Matki Boskiej – msza św. w Kaplicy Objawień, Esplanada z Bazyliką, Droga Krzyżowa, Ajustrel – domy rodzinne pastuszków, Muzeum Światło i Pokój, w którym znajduje się m.in. korona Matki Boskiej z kulą, która raniła  w  zamachu św. Jana Pawła II.

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie          

 

3 dzień                  śniadanie
BATALHA - opactwo - klasztor Matki Boskiej Zwycięskiej

                               ALCOBACA – opactwo cystersów z największym w Portugalii kościołem –  Mosteiro de Santa Maria de Alcobaca

NAZARE – m.in. Sitio z XVII-wiecznym kościołem Nossa Senhora da Nazare (MB z  Nazare) oraz krótki odpoczynek nad Oceanem Atlantyckim

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie

 

4 dzień                  śniadanie

LIZBONA - Dzielnica Belem – Klasztor i   kościół Hieronimitów, Pomnik Odkrywców, dzielnica Alfama i kościół św. Antoniego, dzielnica Bairro Alto                                      

CABO da ROCA – najdalej na zachód wysunięty punkt Europy

obiadokolacja i nocleg w hotelu w Fatimie

 

5 dzień                   śniadanie

COIMBRA – miasto związane z kultem św. Elżbiety Portugalskiej (Izabela – Święta  Królowa)m.in. kościół św. Jakuba z rokokowym ołtarzem z pozłacanego drewna, katedra Se Velha z XII w.,

najstarszy Uniwersytet w Portugalii

przejazd w kier. Hiszpanii

obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela

 

6 dzień                  śniadanie

SANTIAGO DE COMPOSTELA - jedno z najstarszych miejsc pielgrzymkowych Europy m.in. Katedra z grobem św. Jakuba (Msza Św.)

                               obiadokolacja i nocleg w ok. Santiago de Compostela

 

7 dzień                  śniadanie

                               przejazd w kier. Portugalii

PORTO – m.in. katedra Se, kościół Santa Clara,  kościół Sao Francisco z Drzewem Jessego

                               FATIMA – czas na indywidualną modlitwę i spotkanie z Maryją

obiadokolacja i nocleg w Fatimie

 

8 dzień                  śniadanie

                               przejazd na lotnisko

                               przelot samolotem  do Polski

                               przejazd na miejsce zbiórki
                               powrót na miejsce zbiórki  – Parafia

 

UWAGI :

  1. KAŻDEGO DNIA MSZA ŚWIĘTA ORAZ WIECZOREM MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA W PROCESJI ŚWIATŁA W FATIMIE (w dni noclegu w Fatimie)
  2. PROGRAM JEST RAMOWY I KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE Z POWODU RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCI, NIEMOŻLIWYCH DZIŚ DO PRZEWIDZENIA

 

Cena – 3.550,- zł + 70 EUR obejmuje:

        - przeloty samolotem  na trasie z Polski do Portugalii i z powrotem

        - przejazdy klimatyzowanym autokarem na terenie Portugalii i Hiszpanii

        - 7 noclegów w hotelach (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

        - 7 śniadań

                - 6 obiadokolacji (bez napojów)

        - ubezpieczenie NW i KL

        - opiekę pilota – przewodnika

        - transfer  na lotnisko z Parafii i z powrotem

        - bilety wstępu                                                                       

        - miejscowych przewodników                                                 

        - system tour-guide

 

 

Zapisy pod tel. 516 649 151


    lub osobiście u księdza Wikarego

Wersja do druku

Fatima - Lubomia.docx
Dokument Microsoft Word [17.3 KB]
Fatima - Lubomia.pdf
Dokument PDF [239.0 KB]

Pielgrzymka  do Lourdes

II  archidiecezjalna pielgrzymka osób chorych, niepełnosprawnych, ich najbliższych oraz wszystkich chętnych do Lourdes.

 

Wydarzenie zaplanowano w dniach 8-16.o5.2017 r. Przejazd nastąpi specjalnym pociągiem. Pielgrzymka do Lourdes nie jest wyłącznie ofertą biura pielgrzymkowego. Jej organizację wspiera Ksiądz Arcybiskup Wiktor Skworc, instytucje kościelne oraz PKP. Zarówno organizatorzy, lekarze, jak i osoby, które zadeklarują chęć służby chorym uczestniczą w kosztach tego wydarzenia. Mając na uwadze odległość, jaka dzieli nas od Lourdes, organizacja kolejowej pielgrzymki wiąże się z dość dużymi nakładami finansowymi. Warto jednak postawić na jej owoce duchowe, z których skorzystają zarówno pątnicy, jak również ci, którzy okażą im życzliwość i wsparcie organizacyjne. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się w poniższych plikach.

Pielgrzymka_do_Lourdes.pdf
Dokument PDF [54.5 KB]
Pielgrzymka_do_Lourdes.doc
Dokument Microsoft Word [59.5 KB]

Informacje i zapisy:

Biuro Podróży PL TRAVEL

ul. Dąbrowskiego 1/6, 40-032 Katowice

www.pltravel.pl; biuro@pltravel.pl; info@pltravel.pl

tel. kom. 694 980 161 lub 662 097 959

tel./fax 032 256 45 77

licencja nr 782

 

Formularz zgłoszeniowy i kwestionariusz uczestnika będą dostępne na stronie internetowej www.pltravel.pl lub wysyłane zainteresowanym drogą mailową lub pocztą. Kwestionariusz uczestnika (dotyczący stanu zdrowia) należy dostarczyć do PL Travel najpóźniej 30 dni przed wyjazdem na pielgrzymkę. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

 

W niedzielę rozpoczęło się 40-godzinne nabożeństwo, czyli adoracja Najświętszego Sakramentu, która zakończyła się (w niedzielę) o godz. 15.30.

 

poniedziałek i wtorek adorację rozpoczniemy po Mszach św. porannych tj. ok. godz. 7.30 i potrwa ona do godz. 17.00. Zachęcamy wiernych do wybrania dla siebie dogodnej godziny adoracji.

Urodziny ks. Piotra

12 lutego odprawiona została Msza św. koncelebrowana, do Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej i św. Piotra Apostoła w intencji ks. Wikariusza Piotra Mroczkowskiego. Ksiądz Piotr obchodzi rocznicę swoich urodzin  13 lutego, z tej okazji cała wspólnota parafialna składa najlepsze życzenia urodzinowe

Niech Duch Boży nieustannie mieszka w Twoim sercu i nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu kapłańskim najważniejsze. Wszystko, co robisz, czyń z młodzieńczą pasją. Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, którą podzielisz się z potrzebującymi. Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać nigdy poczucia humoru. Staraj się słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On za pośrednictwem naszej patronki św. Marii Magdaleny, pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim błogosławieństwem w Twojej posłudze kapłańskiej.
 

Szczęść Boże!

 

Koronka do Miłosierdzia Bożego

 

Dzięki uprzejmości Redakcji "Gościa Niedzielnego” w zakładce Do posłuchania umieszczone zostało nagranie Koronki do Miłosierdzia Bożego w wykonaniu polskich artystów. Kolejne dziesiątki śpiewają: Krzysztof Antkowiak, Magda Anioł, Andrzej i Katarzyna Lampertowie, Magda.Lena Frączek i Gabriela Gąsior.

 

O kulisach nagrania śpiewanej wersji Koronki możecie posłuchać i przeczytać tutaj http://gosc.pl/doc/3044224.Taniec-z-koronka

Święto Św. Młodzianków, rozesłanie Kolędników

W drugi dzień świąt, na Mszy św. o godz. 10.00 sprawowanej w intencji rodzin naszej parafii, wszystkich dzieci, a także matek w stanie błogosławionym, udzielono specjalnego błogosławieństwa związanego ze wspomnieniem Świętych Młodzianków.
Na tej samej Mszy. św nasza wspólnota przeżywała  rozesłanie Kolędników Misyjnych, którzy podzielili się radością Bożego Narodzenia z mieszkańcami naszej parafii w dniach 26 i 27 grudnia.

Życzenia Świąteczne

Życzymy Wam radosnego odkrywania prawdy, że Wcielony Bóg zawsze jest z nami, jest obecny w tajemnicy naszych serc, w życiu rodzinnym, w środowisku pracy i we wspólnocie parafialnej.


On jest blisko każdego z nas i pragnie nas spotkać, pragnie nas do Siebie doprowadzić. Jest prawdziwym światłem, które rozprasza i rozgania ciemności otaczające nasze życie.


Niech prawda o Bożej Miłości płynąca z Betlejemskiej groty napełnia Wasze serca pokojem i nadzieją na kolejny rok.

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                               Wasi Pasterze

                                                                                                                                                              Proboszcz Jacek

                                                                                                                                                               Wikariusz Piotr

 

Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia zakończony.

20 listopada Papież Franciszek dokonał zamknięcia Roku Świętego. Dla naszej parafii zapewne był to rok, kiedy wielu parafian  doświadczyło łaski Bożego Miłosierdzia. Wielu też pewnie pielgrzymowało do wyznaczonych kościołów jubileuszowych, by przejść przez Bramę Miłosierdzia.  

 

W naszej parafii przez cały rok trwania Jubileuszu co piątek po porannej Mszy św. odprawialiśmy Nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia połączone z Koronką. Widocznym znakiem zakończonego Jubileuszu dla naszej parafii są złote ramy jakie zostały umocowane w obrazie "Jezu Ufam Tobie", który znajduje się w bocznym ołtarzu naszej świątyni.

Dzień Wszystkich Świętych

To nasza parafia - 1 listopada 2016 roku - dzień i wieczór Wszystkich Świętych

Z powodów technicznych zdjęcia umieszczone na naszej stronie są gorszej jakości. Fotografie w pełnej rozdzielczości umieszczone są poniżej. Bardzo serdecznie dziękujemy za udostępnienie zdjęć!

lubomia1.JPG
JPG Plik [5.0 MB]
lubomia2.JPG
JPG Plik [5.4 MB]
lubomia3.JPG
JPG Plik [3.3 MB]
lubomia4.JPG
JPG Plik [2.1 MB]
lubomia5.JPG
JPG Plik [2.1 MB]
lubomia6.JPG
JPG Plik [5.0 MB]
lubomia7.JPG
JPG Plik [4.9 MB]
lubomia8.JPG
JPG Plik [3.5 MB]
lubomia9.JPG
JPG Plik [5.4 MB]

 

W przedsionku naszego kościoła umieszczony jest kolejny z serii czternastu plakatów przedstawiających w ciekawy sposób rozwój człowieka – od chwili poczęcia do momentu narodzin. Wystawa stworzona przez młodych - dla młodych, ale nie tylko. Wchodząc do świątyni warto zwrócić na nią uwagę!  Osoby zainteresowane obroną życia nienarodzonych zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej dlazycia.info

Zwróćcie uwagę na to jak szybko człowiek się rozwija!

Zdjecia wystawy umieszczone są za zgodą fundacji Bractwa Małych Stópek Zajrzyjcie też na stronę https://pl-pl.facebook.com/BractwoMalychStopek